21 POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

21 POLICJANTÓW ZŁOŻYŁO UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

Mają różne pasje, zainteresowania, doświadczenie życiowe, ale łączy ich wspólny cel – zostać policjantem. Tym razem 25 osób zdecydowało się wstąpić w szeregi warmińsko – mazurskiej Policji. Dzisiaj w obecności kierownictwa KWP w Olsztynie, zaproszonych gości oraz swoich najbliższych 21 funkcjonariuszy uroczyście ślubowało.

Dzisiaj tj. 12 marca br. po raz drugi w tym roku byliśmy świadkami uroczystego ślubowania. Miało ono miejsce o godzinie 12.00 w hali sportowej przy ulicy Pstrowskiego 3 w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Andrzej Pęziński Kierownik Biura ds. Obronnych i Porządku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, który reprezentował Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z ramienia Prezydenta Miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca Sekretarz Urzędu Miasta, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie. Podczas uroczystości obecni byli także komendanci miejscy i powiatowi oraz kierownictwo Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie

Tym razem 25 osób zdecydowało się przybrać granatowe barwy i wstąpić w szeregi warmińsko-mazurskiej Policji. Dzisiaj insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie od 21 z nich – 5 kobiet i 16 mężczyzn przyjął słowa roty ślubowania.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Praca w Policji nie należy do najłatwiejszych. Osoba, która chce wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, które mogą trwać nawet rok. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci muszą wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest, uważany za najtrudniejszy- test psychologiczny multiselect. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań lekarskich.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów.

Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Do Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie trafią 3 osoby, do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 5 osób, do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 2. Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie wzbogaci się o 5 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach 4, a w jednostka w Iławie o 2. Do komend powiatowych w Giżycku, Ełku, Lidzbarku Warmińskim oraz Piszu trafi po 1 funkcjonariuszu.

Przypominamy, że od ubiegłego roku funkcjonariusze Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w każdą trzecią sobotę miesiąca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00, zapraszają osoby zainteresowane służbą w Policji na halę sportową, aby dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja, osoby te mogą skorzystać z rad policyjnych instruktorów i spróbować swoich sił na torze sprawnościowym.  Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 marca 2019 roku.

 

źródło: KPP Ostróda

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.