PODPISALI POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

PODPISALI POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie i Mazurskie Centrum Ratownictwa Wodnego podpisali porozumienie o współpracy. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem na obszarach wodnych.

W minioną środę (13.02.2020) w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie spotkali się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki oraz Prezes  Mazurskiego Centrum Ratownictwa Wodnego. Okazją do tego spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między tymi dwoma instytucjami.

Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania prawidłowych postaw moralnych i patriotycznych w społeczeństwie lokalnym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Na mocy porozumienia będą odbywały się wspólne wykłady, pokazy i szkolenia związane również z działaniami  ratowniczymi polegającymi w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Wszystko po to aby zapobiegać utonięciom i wypadkom na obszarach wodnych i przywodnych.

KPP Ostróda

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.