WALNE ZEBRANIE SOKOŁA OSTRÓDA

2019-06-13 18:00 - 21:00
Stadion Miejski OCSiR, 3 Maja, Ostróda, Polska
Address: Stadion Miejski OCSiR, 3 Maja, Ostróda, Polska

Informujemy, że 13 czerwca (czwartek) o godz. 18:00 w budynku przy Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja 19 w Ostródzie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego obrad
 3. Powołanie protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności w kadencji 2015-2019; w tym za ostatni rok trwania kadencji
  – Prezes OKS „Sokół”
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności w ostatnim roku trwania kadencji
  – Księgowy OKS „Sokół”
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt 8 i 9)
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  – wniosek absolutoryjny względem członków Zarządu za ostatni rok trwania kadencji
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem (pkt 11)
 13. Głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującemu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ostatni rok trwania kadencji
 14. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w kadencji 2019-2023
 15. Wybór członków Zarządu
  – wcześniejszy wybór Komisji Skrutacyjnej
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej
  – wcześniejszy wybór Komisji Skrutacyjnej
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Klubu
 18. Wolne wnioski, dyskusja, zapytania
 19. Podjęcie uchwał iwniosków Walnego Zebrania
 20. Zamknięcie Zebrania

Przypominamy, że prawo głosu na zebraniu mają wszyscy członkowie klubu, którzy opłacili do dnia zebrania składki członkowskie.