PRUSY WSCHODNIE NA ZNACZKACH POCZTOWYCH Z CAŁEGO ŚWIATA

2019-11-08 18:00 - 18:00
Biblioteka Publiczna Miejska, Adama Mickiewicza, Ostróda, Polska
Address: Biblioteka Publiczna Miejska, Adama Mickiewicza, Ostróda, Polska

Prusy Wschodnie na znaczkach pocztowych z całego świata.

Autorem wystawy jest Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Bawaria.

Wprowadzenie w połowie XIX wieku znaczków pocztowych miało spowodować, że opłata pocztowa za listy uiszczana miała być nie – jak to dotychczas było – przez odbiorcę, lecz przez nadawcę. Wygodne frankowanie listów i równoczesna rezygnacja z uciążliwego odmierzania odległości, spotkały się szybko z żywotnym odzewem międzynarodowym i już wkrótce znaczek pocztowy rozpoczął swój triumfalny pochód dookoła świata.

Poza tym znaczek nabrał historyczno-kulturowego znaczenia. Każde państwo starało się o wydawanie znaczków pocztowych wizualnie przemawiających do odbiorcy. Były one od samego początku częścią narodowej tożsamości i miały reprezentować na zewnątrz wizerunek państwa oraz kształtować jego postrzeganie.

Chociaż zbieranie barwnych znaczków było początkowo tylko pasją, żarliwie uprawianą przez dzieci i pobłażliwie obśmiewaną przez dorosłych, to już wkrótce namiętne kolekcjonowanie znaczków pocztowych stało się jednym z najbardziej ulubionych, ponadpokoleniowych hobby wszech czasów.

Na wystawie prezentowane są tylko te znaczki pocztowe, które tematycznie związane są z Prusami Wschodnimi. Zostały one wydane przez urzędy pocztowe ponad 20 różnych państw i terytoriów. Zaprezentowanych zostało na nich wiele przeróżnych tematów: znane osobistości z Prus Wschodnich, historia, krajobraz oraz przyroda tej ziemi, miasta i osobliwości itd. Prezentacja tych małych papierowych dzieł sztuki uzupełniona została o szczegółowe informacje o wybranych motywach.