OSTRÓDA: PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY – WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

OSTRÓDA: PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY – WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

We wtorek  w siedzibie ostródzkiej komendy podpisane zostało porozumienie między Komendą Powiatową Policji w Ostródzie a Policyjnym Klubem Sportowym „MAZURY”. Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

OSTRÓDA: „BEZPIECZNA KOBIETA W GMINIE OSTRÓDA”- ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY DLA KOBIET

OSTRÓDA: „BEZPIECZNA KOBIETA W GMINIE OSTRÓDA”- ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY DLA KOBIET

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie odbyły się zajęcia z samoobrony dla kobiet pn. „Bezpieczna Kobieta w Gminie Ostróda”. Wydarzenie swoim patronatem objął Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Organizatorami przedsięwzięcia był Policyjny Klub Sportowy „MAZURY” oraz Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie.