ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY!”

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – BĄDŹ WIDOCZNY!”

Policjanci wspólnie z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Polski oraz Polskiej Rady Ekumenicznej zainaugurowali 4. edycję informacyjno-edukacyjnej akcji „Świeć przykładem – bądź widoczny!”. Jej celem jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

MEDALE Z OKAZJI 30- LECIA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

MEDALE Z OKAZJI 30- LECIA NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Ostródzie podkom. Janusz Karczewski w imieniu Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wręczył medale z okazji 30- lecia NSZZ Policjantów kierownictwu ostródzkiej komendy oraz naczelnikom wydziałów.