ZAWSZE NA POSTERUNKU

ZAWSZE NA POSTERUNKU

Od kilku miesięcy żołnierze 42 batalionu lekkiej piechoty w Morągu, wchodzącego w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej biorą udział w działaniach na granicy polsko-białoruskiej w ramach akcji „SILNE WSPARCIE”. Żołnierze z Morąga realizując patrole piesze i służbę na posterunkach kontrolnych wspomagają działania Straży Granicznej, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 16. Dywizji Zmechanizowanej.

ROK 2022 ROKIEM 5-LECIA WOJSK OBRONY TERYTRIALNEJ

ROK 2022 ROKIEM 5-LECIA WOJSK OBRONY TERYTRIALNEJ

1 stycznia 2022 r. minęło 5 lat od formalnego utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Faktycznie jednak działania budowy piątego rodzaju sił zbrojnych rozpoczęły się dużo wcześniej. Od momentu samej idei, poprzez podjęte decyzje, do namacalnych efektów minęło dużo więcej czasu – czasu wypełnionego urzeczywistnianiem misji, budowaniem struktur oraz stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Jednak to rok 2022 […]