BRZYDOWO Z DOTACJĄ NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

BRZYDOWO Z DOTACJĄ NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Ostróda pozyskała środki w kwocie 4 165,00 zł na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie azbestu z budynków gminnych w miejscowości Brzydowo, gmina Ostróda”. Dotacja została przyznana w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TRWA TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Jak co roku policjanci aktywnie włączyli się do Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Akcja koordynowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i niesienie potrzebującym skutecznej pomocy. W wyznaczonych punktach można uzyskać bezpłatną pomoc prawną oraz dowiedzieć się o wsparciu w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 24 lutego 2020 roku, odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej. Głównymi celami olimpiady było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie przygotowania do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z tematyką realnego i potencjalnego zagrożenia związanego z […]

XXII KAZIUKI WILEŃSKIE

XXII KAZIUKI WILEŃSKIE

Tradycyjnie, w niedzielne popołudnie, 23 lutego 2020 r., mieszkańcy powiatu ostródzkiego hucznie obchodzili imieniny św. Kazimierza. Obchody Kaziuków Wileńskich odbywają się od 22 lat w Ostródzie i nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem przybyłych gości. Zwyczajem tych uroczystości jest już symboliczne zapalenie zniczy przed tablicą przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie, poświęconą […]