BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH. POZYTYWNA OCENA NIK WYSTAWIONA POLICJI

BEZPIECZNIEJ NA POLSKICH DROGACH. POZYTYWNA OCENA NIK WYSTAWIONA POLICJI

Rok 2020 na polskich drogach był czasem, w którym odnotowano zdecydowanie mniejszą liczbę zdarzeń drogowych. W ostatnich latach podejmowano szereg działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Analizowano dane o zdarzeniach drogowych, opracowywano plany i programy działań Policji w różnych obszarach, prowadzono działania profilaktyczne, monitorowano stan zatrudnienia i przeszkolenia policjantów ruchu drogowego. Mniejsza liczba […]