BRZYDOWO Z DOTACJĄ NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

BRZYDOWO Z DOTACJĄ NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Ostróda pozyskała środki w kwocie 4 165,00 zł na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie azbestu z budynków gminnych w miejscowości Brzydowo, gmina Ostróda”. Dotacja została przyznana w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.