ROZBILI KAMIENIE NERKOWE LASEREM. PIERWSZY TAKI ZABIEG W OLSZTYNIE

Najnowsza metoda leczenia kamicy nerkowej dostępna także w Olsztynie. Lekarze Szpitala Miejskiego przeprowadzili pierwszą operację metodą RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). Wykorzystuje się do tego giętkie przewody wraz z laserem, co pozwala na rozbicie kamieni poprzez naturalną drogę. Metoda jest małoinwazyjna i pacjent jeszcze w dniu operacji może opuścić szpital. Urządzenia kosztowały niespełna 50 tysięcy złotych, do […]

W WOJEWÓDZTWIE ROZWIJAJĄ SIĘ KLASTRY ENERGII

Klastry energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i zrównoważenia zapotrzebowania, dystrybucji  lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł, na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.