ZIMOWE PTAKOLICZENIE W SKANSENIE

ZIMOWE PTAKOLICZENIE W SKANSENIE

Wróble, mazurki, bogatki, modraszki, gawrony, dzięcioły, jemiołuszki…. To tylko niektóre ptaki, jakie udało się zaobserwować na terenie Parku Etnograficznego w Olsztynku podczas ubiegłorocznego Zimowego Ptakoliczenia. W tym roku muzeum w Olsztynku ponownie przystąpi do organizacji spaceru w ramach akcji, której inicjatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas, […]