"MEDIA BEZ WYBORU (HONORU?)''

„MEDIA BEZ WYBORU (HONORU?)”

Rząd szuka sposobów jakby tutaj zwiększyć wpływy do kasy, więc za cel obrał sobie największe stacje telewizyjne w Polsce, które swoją drogą same są sobie winne. To one swoją polityką narracyjną doprowadziły do sytuacji w której rząd upatruje pieniędzy właściwie w każdej transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Nigdy nie negowały łajdactw które rząd robił zamykając gospodarkę […]