WYBORY W OSTRÓDZIE. GDZIE ZAGŁOSUJEMY I DO JAKIEGO OBWODU NALEŻYMY?

WYBORY W OSTRÓDZIE. GDZIE ZAGŁOSUJEMY I DO JAKIEGO OBWODU NALEŻYMY?

Miasto Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika –   w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. […]