„ŚWIADOM GODNOŚCI PODOFICERA WOJSKA POLSKIEGO” – PIERWSZA PROMOCJA PODOFICERSKA TERYTORIALSÓW Z WARMII I MAZUR

„ŚWIADOM GODNOŚCI PODOFICERA WOJSKA POLSKIEGO” – PIERWSZA PROMOCJA PODOFICERSKA TERYTORIALSÓW Z WARMII I MAZUR

W niedzielę, 1 grudnia 2019 r. w Giżycku, odbyła się uroczystość wręczenia patentów podoficerskich dla żołnierzy Obrony Terytorialnej. Patenty podoficerskie odebrało 36 żołnierzy Obrony Terytorialnej – absolwentów pierwszej w województwie warmińsko-mazurskim edycji kursu podoficerskiego „SONDA”.