NOWY ŻŁOBEK W MIEŚCIE. WIZUALIZACJA I INFORMACJE

NOWY ŻŁOBEK W MIEŚCIE. WIZUALIZACJA I INFORMACJE

Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na budowę żłobka. Obiekt będzie usytuowany przy ul. Kopernika, tuż obok przedszkola. Przypominamy, że Gmina Miejska Ostróda pozyskała środki w ramach projektu pn. „Na dobry początek” w ramach Działania 10.4 – Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Wartość wydatków […]