WALICHNOWSKI: Z KAŻDEGO OKNA MÓGŁ PAŚĆ STRZAŁ

WALICHNOWSKI: Z KAŻDEGO OKNA MÓGŁ PAŚĆ STRZAŁ

Postać Feliksa Walichnowskiego jest dość dobrze znana mieszkańcom Ostródy. Nie tylko za sprawą licznych wizyt, lecz przede wszystkim w związku historią. Historią życia związaną właśnie z ziemią ostródzką. Feliks Walichnowski – socjolog, dziennikarz i nauczyciel akademicki. Był jednym z najmłodszych pionierów, którzy przybyli na nasze tereny w marcu 1945 roku. I to właśnie wspomnienia z […]

"DLA SIEBIE I INNYCH" TPD MORĄG

„DLA SIEBIE I INNYCH” TPD MORĄG

„Dla siebie i innych” to pierwszy projekt kreatywnych mam, czyli grupy nieformalnej, w skład której wchodzą kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko  z Gmin: Morąg, Łukta i Miłakowo. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej oraz  rozwijanie umiejętności i zainteresowań matek dzieci niepełnosprawnych. W ramach projektu, 15 kobiet,  od marca  do czerwca, uczestniczy w  zajęciach rękodzielniczych, w ramach […]