WYBRANO WYKONAWCĘ PRAC DLA S5 OSTRÓDA - GRUDZIĄDZ

WYBRANO WYKONAWCĘ PRAC DLA S5 OSTRÓDA – GRUDZIĄDZ

Komisja przetargowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych w przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 17 512 125,00 zł, zaproponowało konsorcjum w składzie: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. (lider) oraz TRAKT Sp. z o.o. (partner) […]

KIEROWCO! UWAŻAJ NA ZWIERZYNĘ LEŚNĄ NA DROGACH

KIEROWCO! UWAŻAJ NA ZWIERZYNĘ LEŚNĄ NA DROGACH

Nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym, że wjeżdżając w tereny leśne oraz okolice pól uprawnych muszą zachować szczególną ostrożność z uwagi na pojawiające się na drodze dzikie zwierzęta. Przy zbyt dużej prędkości kierujący może nie zdążyć zareagować. Pamiętajmy, że zderzenie z sarną, łosiem lub też innym dzikim zwierzęciem może okazać się bardzo groźne.