DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 24 GRUDNIA

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DO 24 GRUDNIA

Od 30 listopada do 24 grudnia to nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, czy szkołę, do której uczęszcza dziecko. Ze świadczenia mogą korzystać także medycy. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

JAK CHRONIĆ DZIECKO W SIECI?

7 NA 10 MIESZKAŃCÓW REGIONU WARMII I MAZUR ZAŁATWIA SPRAWY URZĘDOWE ONLINE

71% mieszkańców Regionu Warmii i Mazur załatwia sprawy urzędowe przez internet – wynika z badania #RegionyNEXERY2020 przeprowadzonego w czerwcu br. przez agencję badawczą GfK dla firmy Nexera. To wzrost aż o 24 p.p. w stosunku do poprzedniego roku. Pandemia koronawirusa oraz wprowadzone obostrzenia przyczyniły się do rozwoju e-administracji. Jakie sprawy urzędowe najczęściej załatwiamy przez internet i […]