W SKANSENIE W OLSZTYNKU POWSTAŁO "ZIOŁOWE KRÓLESTWO DZIKICH PSZCZÓŁ"

W SKANSENIE W OLSZTYNKU POWSTAŁO „ZIOŁOWE KRÓLESTWO DZIKICH PSZCZÓŁ”

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, laureat konkursu grantowego organizowanego w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, zrealizowało grant na rzecz pszczół. Do udziału w projekcie zaproszono uczniów, a także seniorów, Koło Gospodyń Wiejskich i turystów odwiedzających muzeum.