NFZ: OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODSYŁANIA PACJENTA PO LEKARZA RODZINNEGO PO SKIEROWANIE

BEZPŁATNE BADANIA JELITA GRUBEGO

Placówki posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mają obowiązek udzielania świadczeń w sposób kompleksowy.

Oznacza to m.in., że chory nie może być odsyłany przez specjalistę do lekarza rodzinnego po skierowanie na wykonanie badań.

Jak wskazuje płatnik, jeśli pacjent wymaga wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na nie wystawia lekarz udzielający świadczeń. Świadczeniodawca nie tylko powinien poinformować pacjenta, gdzie wykonać badania, ale też pokryć koszty ich wykonania.

W przypadku, gdy pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym, np. do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala.

NFZ apeluje o zgłaszanie przypadków, gdzie pacjenci są odsyłani po skierowanie na badania np. do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub zmuszani do wykonywania ich we własnym zakresie.

Zasada kompleksowości udzielania świadczeń wynika wprost z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej . Zgodnie z § 8 ust. 1 świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

źródło: rynekzdrowia.pl
Więcej: www.rp.pl

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.