POWSTAŁ NOWY ODDZIAŁ W SZPITALU PULMONOLOGICZNYM

NOWOCZESNA, DOKŁADNA DIAGNOSTYKA W SZPITALU PULMONOLOGICZNYM W OLSZTYNIE

Diagnostyka i leczenie rzadkich chorób układu oddechowego ma być łatwiejsze. Szpital Pulmonologiczny w Olsztynie otworzył nowy oddział.

Nowy oddział ma zajmować się przede wszystkim wykrywaniem i leczeniem rzadkich chorób układu oddechowego, a także rzadkich nowotworów płuc. To choroby rzadko występujące, a więc i trudno wykrywalne. To np. sarkoidoza, nadciśnienie płucne, idiopatyczne włóknienie płuc, czy np. nowotwór – międzybłoniak opłucnej

Lekarze będą korzystali z zaawansowanego sprzętu, w tym z tzw. aparatu EBUS, czyli bardzo nowoczesnego urządzenia do diagnozowania chorób układu oddechowego. Pacjenci dostaną zaś do dyspozycji świeżo wyremontowane sale.

W otwarciu oddziału uczestniczyli przedstawiciele władz województwa. Oprócz chorób rzadkich, nowy oddział będzie również zajmował się diagnostyką osób cierpiących na bezdech senny. A pierwsi pacjenci mają być przyjmowani od połowy przyszłego miesiąca.

Źródło: Radio Olsztyn

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.