MORĄSKA BIBLIOTEKA JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH W KRAJU WEDŁUG RANKINGU ”RZECZPOSPOLITEJ”!

MORĄSKA BIBLIOTEKA JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH W KRAJU WEDŁUG RANKINGU ''RZECZPOSPOLITEJ''!

Właśnie zakończyła się ósma edycja Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej”. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zajęła 9 miejsce względem wszystkich bibliotek biorących udział w rankingu. To jednocześnie 3 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to najlepszy dowód na to, że placówka idzie z duchem czasu z duchem czasu.

By wziąć udział w rankingu należało wypełnić ankietę, która była rozsyłana do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Ankieta zawierała 26 pytań. Oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Wzięto pod uwagę czas pracy biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki. Przyznawano punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie. Oprócz odpowiedzi na ankietę wykorzystywano dane Głównego Urzędu Statystycznego.

28 listopada w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala ósmej odsłony Rankingu Bibliotek. Przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki Rankingu oraz liderzy każdego z województw odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk organizatorów – Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki, i Marcina Piaseckiego, redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej”.

Brawa należą się się wszystkim pracownikom, którzy każdego dnia przyczyniają się do osiągania przez bibliotekę takich sukcesów jak ten. Wielkie podziękowania kierujemy również do szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, mediów, sponsorów oraz do władz samorządowych, które są zawsze obecne w działaniach biblioteki.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.