EKONOMIK: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

EKONOMIK: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Poniedziałek 14 października w ZSZ im. S. Petőfi zaczął się bardzo uroczyście.

Odświętną akademię rozpoczął dyrektor szkoły Henryk Rybacki witając zaproszonych gości- por. Dariusza Ruczyńskiego – WKU Ostróda i podkom. Tomasza Kormana z KPP w Ostródzie, przedstawicielkę Rady Rodziców- p. Kamilę Krysztofiak- Sikorską oraz całe grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi szkoły jak również uczniów.

Na okoliczność Święta dyrektor podziękował wszystkim pracownikom za wytężoną pracę oraz złożył wszystkim zebranym życzenia wielu dalszych sukcesów. Podkreślił również kluczowe znaczenie edukacji w rozwoju i przyszłości społeczeństwa. Pogratulował nauczycielkom, które zostały odznaczone Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – p. Alicji Sposób i Ewie Chmielińskiej oraz p. Dorocie Michowskiej odznaczonej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przedstawiciele służb mundurowych, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego również zabrali głos przekazując życzenia zdrowia i powodzenia zawodowego i osobistego. Następnie uhonorowani zostali nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy wyróżnili się swoją postawą i zaangażowaniem. Nie mogło też zabraknąć wyróżnień dla uczniów za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Dyplomy wręczyli wicedyrektorzy Maja Kurdziel i Wacław Rubczewski.

Na zakończenie uroczystości grupa uczniów wystąpiła w montażu słowno- muzycznym o humorystycznym zabarwieniu- pokaz mody nauczycielskiej.

Tekst i foto: A. Kołodziejska

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.