EKONOMIK: POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

EKONOMIK: POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W 27 kwietnia br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie odbyło się uroczyste Pożegnanie Klas Maturalnych.

Swą obecnością zaszczycili Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i z-ca Komendanta Policji Krzysztof Biliński. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego dyrektor szkoły Henryk Rybacki wręczył „honorowe odznaki uczniów ekonomika”. Odznakę tę dostali uczniowie, którzy przez trzy i cztery lata uzyskali średnią ocen powyżej 4,75. Po przemówieniach młodsze klasy pożegnały swoich starszych kolegów i wręczyły im szczęśliwe długopisy na maturę. Nastąpiło również przekazanie „władzy  w szkole” nowej przewodniczącej Katarzynie Sarnie. I w końcu przyszedł czas na wręczenie nagród za najlepszą naukę, pracę  w samorządzie i osiągnięcia sportowe.

Wychowawcy poszczególnych klas wytypowali uczniów, którzy przez lata nauki wyróżniali się na tle klasy np. Przyszłość narodu, Kwiat polskiego biznesu, Szkolny wizytator, Mistrz ceremonii, Inteligentna energia, Top model o stalowych płucach, Gospodyni bez gospodarstwa itp.  Uczniowie Ci otrzymali stosowne dyplomy i drobne upominki. Po wręczeniu wszystkich świadectw maturzyści udali się na plac pod kasztanem i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z wychowawcami. Z murami szkoły pożegnały się cztery klasy technikum i dwie klasy liceum. Powodzenia !!!

 

Tekst i foto: Magdalena Michlewicz

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.