EKONOMIK UZYSKAŁ CERTYFIKAT „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

EKONOMIK UZYSKAŁ CERTYFIKAT „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

29 listopada 2019 r. wicedyrektor ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie – Wacław Rubczewski oraz szkolny koordynator – Dorota Michowska odebrali z rąk Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Jest to uhonorowanie działań w zakresie – szeroko rozumianego – wychowania patriotycznego. Poprzez podejmowane w ciągu ostatnich lat działania Ekonomik stworzył klimat do rozwoju tożsamości narodowej oraz kształtowania wśród młodzieży umiejętności poszukiwania i analizowania wiedzy na temat własnej „małej ojczyzny”. Istotnym elementem wychowawczym była m.in. organizacja obchodów świąt i rocznic narodowych, współpraca z lokalnymi organizacjami, czy udział w konkursach tematycznych.

W bieżącym roku w Polsce obchodzona była 30. rocznica odzyskania wolności, a jednocześnie ostródzki Ekonomik świętował 40- lecie nadania imienia. Te dwa wydarzenia stały się inspiracją dla społeczności szkolnej do zasadzenia „Dębu Pamięci” i umieszczenia okolicznościowego głazu. W ten sposób każde kolejne pokolenie wychowanków będzie mogło powracać do chwil, które jednoczą Polaków w myśl słów ks. Piotra Skargi „Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej wszystko się dobre zamyka”.

 

Tekst i foto: Dorota Michowska

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.