EWA KOPAŃSKA NOWYM DYREKTOREM SP4

EWA KOPAŃSKA NOWYM DYREKTOREM SP4

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata – Panią Ewę Kopańską, zam. w Ostródzie.

Oferta zawierała wymagane dokumenty, a kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym.

1 comments

Czy istnieje możliwość opublikowania, wymaganej w ogłoszeniu konkursowym: „koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie”?

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.