MIASTO PRZEZNACZY NIEMAL 100TYS. ZŁ. NA GRANTY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

MOŻESZ WPŁYNĄĆ NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA

Jak będą wyglądać granty na zajęcia pozalekcyjne w szkołach Gminy Miejskiej Ostróda?

Granty mogą być przyznane osobom fizycznym o odpowiednich kwalifikacjach na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.

Budżet:
1. pula środków finansowych przeznaczonych na działania, o których mowa w § 3 pkt 2,
w 2019 r. wynosi 94.530,00 zł,
2. wartość jednej godziny pracy instruktora/nauczyciela ustala się w 2019 r. na poziomie
47,00 zł (brutto),
3. w 2019 r. ustala się do realizacji 30 grantów edukacyjnych,
4. wymiar godzin realizacji grantu wynosi 28 godzin w okresie styczeń – czerwiec, w 2019 r. luty – czerwiec; 28 godzin w okresie wrzesień – grudzień.
4. wartość jednego grantu w 2019 r. określa się na 3.151,00 zł (brutto),
5. w ramach grantu można realizować jedynie działania niezbędne do realizacji danego zadania.
6. w kolejnych latach, w przypadku posiadanych przez Gminę Miejską Ostróda środków finansowych na ten cel, określana będzie przez Burmistrza Miasta Ostróda w formie ogłoszenia: liczba grantów edukacyjnych przeznaczonych do realizacji w danym roku, pracy instruktora/nauczyciela realizującego grant, wymiar godzin realizacji grantu, termin złożenia wniosków o przyznanie grantu i ich rozpatrzenia przez Komisję Konkursową, a także szczegółowy harmonogram realizacji konkursu na realizację zajęć pozalekcyjnych.

Głównym celem organizacji zajęć pozalekcyjnych jest:
1. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
2. stymulowanie aktywności twórczej oraz artystycznej,
3. rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów,
4. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju edukacji, kultury i wrażliwości
artystycznej,
5. inspirowanie szkół podstawowych do tworzenia atrakcyjnych programów edukacyjno
– wychowawczo – artystycznych, służących rozwijaniu indywidualnych potrzeb, uzdolnień
i zainteresowań uczniów,
6. inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania
środowiska lokalnego.

TUTAJ WIĘCEJ INFORMACJI

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.