NOWY MIKROBUS TRAFIŁ DO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH W OSTRÓDZIE

NOWY MIKROBUS TRAFIŁ DO ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNYCH W OSTRÓDZIE

Przedstawiciele Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Ostródzie 5 lutego 2020 r., w salonie Nord Auto w Olsztynie odebrali 9 osobowego mikrobusa.

Najnowszy Volkswagen T6 Caravelle przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ułatwi i usprawni wszelkie czynności związane z przemieszczaniem się 61 osób z niepełnosprawnością.

Zakup mikrobusa znacznie poprawi bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły dla uczęszczających do placówki podopiecznych z całego terenu powiatu ostródzkiego. Ponadto, ten nowy środek transportu pozwoli korzystać z bogatej oferty edukacyjnej placówki, a w szczególności – z zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, zawodów sportowych, przeglądów artystycznych oraz częstych wizyt u lekarzy specjalistów.

Zakup auta został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D – w wysokości 80 000,00 zł.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.