ROLNIK. SPOTKANIE Z POLICJANTEM

ROLNIK. SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Podczas spotkania policjant wyjaśnił kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem.

Funkcjonariusz omówił po krótce zasady wynikające z kodeksu karnego oraz wykroczeń a także tłumaczył na czym polega postępowanie karne. Funkcjonariusz przestrzegał przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami oraz wyjaśniał, że normy prawne mają za zadanie przede wszystkim ochronę człowieka i jego dóbr przed bezprawnymi atakami. Z drugiej zaś strony podkreślał, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas przed odpowiedzialności. Policjant przestrzegał również młodych ludzi przed korzystaniem z „atrakcyjnych ofert pracy” za granicą wyjaśniając , że wielu z nich pada w ten sposób ofiarami „handlu ludźmi”.

Głównym celem pogadanki było przypomnienie młodym ludziom o tym, że granice nakreślone przez prawo mają za zadanie stworzyć młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa. Z takiego przekonania w sposób naturalny wypływa potrzeba respektowania obowiązujących norm prawnych oraz oczekiwanie ich przestrzegania przez innych.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.