ZBIERALI DOŚWIADCZENIE W HISZPAŃSKIEJ GRANADZIE

ZBIERALI DOŚWIADCZENIE W HISZPAŃSKIEJ GRANADZIE

W związku z realizacją projektu pn. „Budujmy swoją przyszłość! – zagraniczne staże zawodowe”. Grupa uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa (2 osoby) oraz z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie (8 osób) z opiekunem p. Anną Rutkiewicz przebywała (w terminie 5 – 25 listopada 2017 r.) na stażu zawodowym w hiszpańskiej Granadzie. Uczniowie odbyli staże z zakresu ogrodnictwa w ogrodach prestiżowego zabytku jakim jest Zespół Pałacowy Alhambra, który w 1984 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, był wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Uczestnictwo w stażu stworzyło szansę na konfrontację nabytej wiedzy teoretycznej z praktyką – w efekcie uczniowie są lepiej przygotowani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Staż zawodowy był także szansą na:
– poznanie gatunków roślin i krzewów ozdobnych występujących w Hiszpanii,
– poznanie zasad pielęgnacji i projektowania ogrodu przy zabytku z listy UNESCO,
– poznanie zasad pracy ogrodowej na terenie zabytkowym,
– wzrost umiejętności w zakresie pielęgnacji krzewów i roślin ozdobnych,
– przełamywanie bariery językowej,
– wzrost umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem ogrodniczym,
– poznanie innej kultury pracy w ogrodnictwie.
Uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia stażu a w najbliższym czasie otrzymają dokumenty Europass Mobilność.
Partnerem Powiatu ostródzkiego w projekcie była hiszpańska firma Mobility Projects (www.mobilityprojects.com).
Opracowała: Monika Matusiak – Koordynator Projektu
Adjustacja: H. Kropidłowski
Foto: partner hiszpański Mobility Projects

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.