2450 ZŁ. TYLE MA WYNOSIĆ NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE PO NOWYM ROKU

MORĄG: USIŁOWALI OSZUKAĆ METODĄ "NA POLICJANTA"

2 450 zł ma wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku. Taką kwotę proponuje MRPiPS.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Proponowana w projekcie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi
2 450 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 8,9 proc. Minimalna stawka godzinowa powinna wynosić 16 zł.

Na forum Rady Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia w sprawie tych stawek. W związku z tym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić kwoty w drodze rozporządzenia – w terminie do 15 września.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.