3926,12 ZŁ – TAKIE SĄ ŚREDNIE ZAROBKI W POWIECIE OSTRÓDZKIM

WYSOKOŚĆ RENTY SOCJALNEJ WZRASTA OD 1 WRZEŚNIA

Dane za 2018 r. obejmujące 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Ostróda ulokowała się mniej-więcej w połowie stawki polskich powiatów.

 

Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Podane kwoty nie obejmują podmiotów gospodarczych, w których pracuje do dziewięciu osób.

TUTAJ DOWIECIE SIĘ WIĘCEJ O ZAROBKACH W CAŁYM KRAJU

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.