BRZYDOWO Z DOTACJĄ NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

BRZYDOWO Z DOTACJĄ NA USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Ostróda pozyskała środki w kwocie 4 165,00 zł na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie azbestu z budynków gminnych w miejscowości Brzydowo, gmina Ostróda”. Dotacja została przyznana w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 2 450,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 715,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.