BURMISTRZ WYPOWIEDZIAŁ UMOWĘ NAJMU PKPS PRZY UL. SIENKIEWICZA

Zbigniew Michalak wypowiedział umowę Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, który bezpłatnie wynajmował siedzibę przy ul. Sienkiewicza.

Dotychczasowa umowa użyczenia z dnia 1 lipca 2015, została zawarta pomiędzy Gminą Miejską Ostróda (reprezentowaną jeszcze przez Burmistrza Czesława Najmowicza) oraz PKPS. Na jej mocy miasto użyczyło i dało bezpłatnie użytkować budynek o powierzchni 1972 m2 wraz z budynkiem garażowym.
Umowa została zawarta do 30 czerwca 2025 roku, niemniej jest możliwość jej rozwiązania przez każdą ze stron z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia. Obecnie Zbigniew Michalak wypowiedział umowę ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku. Według burmistrza, przyczyną takiego stanu rzeczy jest przystosowanie budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ostródzie, gdzie zostanie przeniesionych część jednostek mających obecnie trudne warunki lokalowe oraz archiwum. Ta decyzja ma przyczynić się do lepszego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
Z decyzją włodarza nie zgadza się Rada Miejska.

STANOWISKO RADY MIASTA OSTRÓDA z dnia 07.07.2020 r.
w sprawie: wycofania wymówienia umowy użyczenia nieruchomości z zabudowaniami Polskiemu
Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie.

 

W związku z pisemną decyzją o wymówieniu umowy użyczenia nieruchomości z zabudowaniami, na prowadzenie statutowej działalności Polskiemu Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) Zarząd Rejonowy w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15 i przedstawieniu sprawy na obradach Komisji Pomocy Społecznej przez Sekretarza Zarządu, Rada Miasta Ostróda wzywa Burmistrza Miasta:

  •  do natychmiastowego wycofania decyzji i powrotu do istniejącej umowy użyczenia. Jest nie zrozumiałe i z wielką szkodą dla mieszkańców naszego miasta korzystających z pomocy i usług tej organizacji pozarządowej realizującej następujące zadania w obszarze pomocy społecznej:
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w ramach zadań zleconych z pomocy społecznej ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  • Senior + Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+ ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Magazyn żywnościowy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
  • Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.
  • Jadłodajnia w ramach pomocy żywnościowej dla ubogich i potrzebujących mieszkańców naszego miasta i gminy Ostróda.
  • Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn.

Działania wypełniają lukę, które winny być objęte zakresem zadań jednostki samorządowej tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamknięcie działalności PKPS doprowadzi do katastrofalnej sytuacji osób najbardziej potrzebujących.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.