BURMISTRZ ZARZĄDZIŁ NOWE STAWKI NA CMENTARZACH

Poprzez zarządzenie burmistrza ustala się nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Ostróda.

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Ostróda:
1. Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat na cmentarzu
przy ulicy Spokojnej:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 400,00 zł
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 985,00 zł
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 1500,00 zł
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 2400,00 zł
5) grób ziemny pojedynczy dla podopiecznych MOPS – 730,00 zł
6) grób dla jednej urny (0,50mx0,50m) – 500,00 zł
7) grób dla 2-4 urn (max.2,0mx1,0m) – 780,00 zł
8) grób dla 5 i więcej urn (max.2,0mx1,0m) – 1050,00 zł

2. Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat na cmentarzu
przy ulicy Chrobrego:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 600,00 zł
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 1475,00 zł
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 2475,00 zł
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 2700,00 zł
5) grób dla jednej urny (0,50mx0,50m) – 900,00 zł
6) grób dla 2-4 urn (max.2,0mx1,0m) – 1190,00 zł
7) grób dla 5 i więcej urn (max.2,0mx1,0m) – 1450,00 zł

3. Opłaty za miejsca pod groby murowane:
1) grób murowany dla jednej osoby – 2100,00 zł
2) grób murowany dla dwóch osób – 3200,00 zł
3) grób murowany dla trzech osób – 4800,00 zł
4) nisza urnowa w kolumbarium (do 4 urn) – 4 500,00 zł

4. Pozostałe opłaty związane z pochówkiem:
1) opłata za dochowanie trumny w istniejącym grobie ziemnym – 550,00 zł
2) opłata za dochowanie urny do istniejącego grobu ziemnego, murowanego oraz urnowego- 275,00 zł
3) opłata za dochowanie kolejnej urny do niszy w kolumbarium – 420,00 zł
4) opłata za dochowanie do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego szczątków po ekshumacji – 240,00 zł

5. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany – 1450,00 zł

6. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób urnowy – 720,00 zł

7. Opłaty za przedłużenie użytkowania grobu po 20 latach na następne 20 lat:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 300,00 zł
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 600,00 zł
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 960,00 zł
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 1200,00 zł

8. Groby murowane , zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne
okresy dwudziestoletnie.

9. Opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 20 lat:
1) dla jednej osoby – 2400,00 zł
2) dla dwóch osób – 3100,00 zł
3) dla trzech osób – 4200,00 zł

10. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 10 lat wynosi
odpowiednio 50% opłat określonych w pkt.9.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia
rezerwacji miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 5 lat. Opłata za przedłużenie
rezerwacji miejsca grzebalnego na okres 5 lat wynosi odpowiednio 25% opłat określonych
w pkt. 9.

12. Do rezerwacji miejsca pod grób murowany z obowiązkiem wykonania pieczary przed pochówkiem stosuje się opłaty określone w pkt.3. Rezerwacji można dokonać wyłącznie w kwaterach przeznaczonych w planie cmentarza do wykonania grobów murowanych.

13. Pozostałe opłaty:
1) za zezwolenie na ustawienie pomnika na grobie:
a) osoby dorosłej bez względu na ilość pochowanych w nim osób – 210,00 zł
b) dziecka do lat 6 – 120,00 zł
c) dla urn ( 1-5 urn) – 180,00 zł
d) dla urn ( powyżej 5 urn) – 240,00 zł
2) za zezwolenie na wymianę istniejącego pomnika na nowy:
a) na grobie osoby dorosłej – 180,00 zł
b) na grobie dziecka do lat 6 – 90,00 zł
3) za zezwolenie na wjazd na cmentarz pojazdów:
a) samochodu osobowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 30,00 zł,
b) samochodu osobowego z przyczepą w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 50,00 zł,
c) samochodu o ładowności do 3,5 t nie związanego z pogrzebem – 30,00 zł,
d) wjazd, koparek, ciągników i innych pojazdów wolnobieżnych – 50,00 zł,
e) pojazdy zakładów pogrzebowych (karawany) – opłata miesięczna(ryczałt) – 150,00 zł,
f) jednorazowy wjazd pojazdu zakładu pogrzebowego (karawan) – 50,00 zł.
4) za uzgodnienie warunków, wytyczenie miejsca pod bieżący pochówek oraz nadzór nad wykopaniem grobu – 50,00 zł
5) za nadzór nad ustawieniem nagrobka, remontem oraz wymianą – 50,00 zł
6) za wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze zmianą dysponenta
grobu, przekształceniem miejsca grzebalnego – 20,00 zł
7) za umożliwienie dokonania pochówku, prowadzenie prac kamieniarskich w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy – 360,00 zł

13. Opłata za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej (rozpoczęta doba) – 90,00 zł.

14. Obowiązek uiszczania opłat za wjazd na cmentarze nie dotyczy pojazdów podmiotów wykonujących prace zlecone przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi.

15. Opłaty zawarte w niniejszym Zarządzeniu uwzględniają podatek VAT.

§ 2
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 170/2011 z dnia 17.11.2011 roku oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda Nr 373/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2020 roku.

 

PRZECZYTAJ CAŁY DOKUMENT

 

 

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.