DODATKOWE PIENIĄDZE DLA GMIN DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DODATKOWE PIENIĄDZE DLA GMIN DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Resort rodziny ogłosił konkurs, w ramach którego gminy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu na działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł.

„MALUCH plus” 2017 to edycja specjalna programu „Za życiem”. Wspiera on rozwój i dostępność żłobków oraz klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzech modułów:

Moduł 1- utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;

Moduł 2 – dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);

Moduł 3 – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

Jak informuje resort rodziny, aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty, który można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie elektronicznej złożone z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”.

Natomiast oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

Źródło: MRPiPS

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.