GMINA OSTRÓDA SPRZEDAŁA LOKALNEMU DEVELOPEROWI 6 DZIAŁEK ZA PONAD 5 MLN

GMINA OSTRÓDA SPRZEDAŁA LOKALNEMU DEVELOPEROWI 6 DZIAŁEK ZA PONAD 5 MLN

Najprawdopodobniej w obrębie miejscowości Kajkowo, Górka, Lipowiec powstaną kolejne kompleksy mieszkalne. Nabywcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06, z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646), przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
  – działka 7/23 o pow. 14324 m2:
  – 11 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  – działka 7/26 o pow. 314210 m2:
  – 6,7 US – tereny zabudowy usług turystyczno – wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  – 8 K – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  – 23, 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  – 9 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  – 12 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  – 2 ZL – tereny lasów,
  – działka 7/27 o pow. 99699 m2:
  – 8, 9, 10 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  – 10, 11 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  – 5, 6 ZL – tereny lasów,
  – działka 84/13 o pow. 178296 m2:
  – 12 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  – 8 ZN, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  – 3, 4 ZL – tereny lasów,
  – działka 12/14 o pow. 15886 m2,
  – 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  – 12, 13 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  – działka 12/16 o pow. 11478 m2:
  – 27 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  – 14 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  – 11, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  – 3, 4, 5, 6 ZL – tereny lasów.
     Działka ew. Nr 84/13, położona w obrębie Górka, znajduje są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy.
     Kompleks działek przeznaczonych do sprzedaży położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo i Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda. Miejscowości Kajkowo i Górka graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda. Przeznaczony do sprzedaży kompleks znajduje się ok. 2 km od granicy miasta Ostróda.

1 comments

Czy to nie zaraza w III RP że tereny są sprzedawane po zaniżonych cenach, tą chorobę nazwał bym kopertówka.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.