KURS PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTU NA USŁUGI SPOŁECZNE

BEZPŁATNE SPOTKANIE O DOTACJACH I ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI

Chcesz dowiedzieć się od czego rozpocząć pisanie projektu? Czym jest problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów? Zapisz się na szkolenie organizowane przez Ośrodek OWIES w Elblągu, które odbędzie się w dniu 14 maja br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie.

Termin i miejsce:
14 maja 2019 (wtorek), ul. Wiejska 2d, sala 27, Iława.
Czas trwania szkolenia:
Godz. 9:00-16:00 (z przerwami).
Kto może wziąć udział w szkoleniu:
Przedstawiciele organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej
z powiatu iławskiego oraz ostródzkiego.
Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.
Zakres tematyczny:
  • jak pytać mieszkańców o ich potrzeby
  • jak tworzyć koncepcje projektów
  • jak sprawić by projekt był spójny i logiczny
  • jak skutecznie napisać wniosek by otrzymać dofinansowanie
Trener:
Małgorzata Woźna certyfikowana trenerka (certyfikat I stopnia, Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych) i coach (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), w trakcie studiów – psychologia. Od 10 lat wspiera w rozwoju osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje.
Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłek. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać na adres email: p.roclawska@eswip.pl. Rekrutacja trwa do 5-go maja 2019, godz.: 12:00.
O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Informacja: Wojciech Jankowski – Stowarzyszenie ESWIP

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.