ŁUKTA. PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ŁUKTA. PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dnia 16 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Łukta została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”.

Umowa obejmuje prace budowlane, a w szczególności: budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej działającej w oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w układzie przepływu ciągłego, w tym budowę: budynku socjalno-technicznego, budynku technicznego, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, budynku gospodarki osadowej, wiaty na agregat prądotwórczy, pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, studni zasuw, zbiornika na tłuszcz, reaktorów biologicznych, punktu zlewnego ścieków dowożonych, punktu zlewnego ścieków dowożonych – taca najazdowa, punktu zlewnego ścieków dowożonych – Separator, zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, fundamentu pod silos na wapno; budowę przyłącza elektroenergetycznego, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę drogi wewnętrznej oraz budowę ogrodzenia.

Podczas spotkania obecni byli Pan Andrzej Chomański – Prezes Zarządu firmy „PrzemGri” Sp. z o.o., która wygrała przetarg na budowę oczyszczalni, Pan Sylweriusz Knysiak – Wiceprezes Zarządu, Pani Sylwia Wojcieszczak – Kierownik Budowy, Pan Dariusz Struk – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie, Pan Robert Malinowski – Wójt Gminy Łukta, Pani Iwona Korwek – Sekretarz Gminy Łukta oraz Pani Jadwiga Puszczało.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PrzemGri” Spółka z o.o. powstało w 1992 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego w niezmienionym składzie udziałowców. Przez ponad 22 letni okres swojej działalności, PI-B „PrzemGri” dało się poznać jako solidny, profesjonalny i godny zaufania wykonawca. W chwili obecnej firma zatrudnia 40 pracowników o różnych specjalnościach instalacyjnych pozwalających wykonać praktycznie każde powierzone zadanie w zakresie: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, biogazowni i kotłowni, uzbrojenia terenu, instalacji sanitarnych czy fotowoltaiki. Oczyszczalnia ścieków w Łukcie dla firmy „PrzemGri” będzie 63 wykonaną inwestycją (jako ciekawostkę warto dodać, że 20 lat temu dokładnie taką samą oczyszczalnię firma wybudowała w gminie Gietrzwałd). Przewidywany czas realizacji – 1,5 roku. Posiadane zaplecze techniczno-produkcyjne oraz potencjał ekonomiczno-finansowy gwarantuje szybkie, solidne i terminowe wykonanie robót przez firmę „PrzemGri”.

Zrealizowane przez PI-B „PrzemGri” inwestycje charakteryzuje wysoki stopień zaawansowania technologicznego oraz szerokie spektrum zastosowanych technologii w tym technologii innowacyjnych. Przykładem takiej innowacyjnej realizacji jest oczyszczalnia ścieków w Jonkowie zbudowana w technologii MBR (Membrane Biological Reactor). Instalacja w Jonkowie powstała jako pierwsza pracująca w Polsce, komunalna oczyszczalnia ścieków w technologii membranowej. Technologia ta jest rozwinięciem i unowocześnieniem klasycznej technologii osadu czynnego. Podstawową różnicę stanowi zastąpienie osadników wtórnych systemem mikroporowych membran filtracyjnych umieszczonych bezpośrednio w komorze osadu czynnego.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.