MIASTO DOŁOŻY PIENIĄDZE NA WYBRANĄ DZIAŁALNOŚĆ

MIASTO DOŁOŻY PIENIĄDZE NA WYBRANĄ DZIAŁALNOŚĆ

Miasto Ostróda niedawno ogłosiło otwarty konkurs ofert na zadania publiczne. Istnieje możliwość dotacji wybranych działalności.
Poniżej możecie Państwo zobaczyć o jakie działalności mogą być objęte dotacją.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie:

– orientacji sportowe]

– sportów motorowych

Łączna kwota dotacji: 24.000 zł

Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska

Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska

Kwota dotacji: 10.000 zł

Ochrona i promocja zdrowia  oraz ratownictwo

Profilaktyka osób chorych na cukrzycę

Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna)

Łączna kwota dotacji: 6.500 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Ostródy

Kwota dotacji: 10.000 zł

     Oferty na wszystkie zadania wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie,z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 20.04.2017 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 11.00.

Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji poszczególnego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert – zawarte są w specyfikacjach zadań, które udostępniono na stronach internetowych.

Więcej informacji.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.