MIASTO ODDA BASEN W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

BASEN. TERMIN OTWARCIA NIEZNANY, JAKOŚĆ PRAC POZOSTAWIA SPORO DO ŻYCZENIA

Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 6 września 2019 r. do 27 września 2019 r. odda w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat basen w Ostródzie.

I. Nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 363/5, na której w części budynku zlokalizowany jest basen.

1. Położona w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Jana Pawła II 9A
2. Powierzchnia użytkowa do wynajęcia – 2249 m2
3. Księga wieczysta – EL1O/00040120/2
4. Opis nieruchomości:

Obiekt o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym, w którym znajdują się m.in.:
– basen sportowo/rekreacyjny – niecka basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m, powierzchnia lustra
wody wynosi 312,5 m2 + komunikacja przy niecce basenu 266,46 m2 ;
– strefa relaksu – powierzchnia użytkowa wynosi 152,18 m2;
– strefa relaksu – powierzchnia użytkowa wynosi 153,85 m2;
– basen 0,9 m + strefa przy basenie – powierzchnia 58,15 m2;
– strefa saun – powierzchnia 57,55 m2;
– zaplecze socjalno-sanitarne ratowników, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, zaplecze
socjalne w poziomie piwnicy.

II. Oddanie nieruchomości w najem, w celu prowadzenia basenu rekreacyjno- sportowego.
1. Czynsz za najem: 6,40 zł/m2/miesięcznie x 2249 m2 = 14 393,60 zł + 23% VAT (3 310,53 zł)
= 17 704,13 zł
2. Czynsz za najem będzie wnoszony w odstępach miesięcznych, z góry do dnia
15 miesiąca.
3. Stawka czynszu za najem będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
4. Okres trwania umowy najmu – do 3 lat.
5. Koszty utrzymania obiektu, w tym podatki ponosi Najemca.
6. Termin przekazania nieruchomości zgodnie z harmonogramem określonym w umowie

1 comments

Trzeba może zapytać urzędników w Morągu jak to zrobili że urząd miasta daje rade prowadzić pływalnię i na tym nie traci!

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.