MIEJSKIE KONKURSY NA POPULARYZACJĘ SPORTU, OŚWIATĘ

NOWY ZAWÓD W SAMORZĄDACH

Zobaczcie listę konkursów ogłoszonych przez Gminę Miejską Ostróda.

Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1.1. Piłka ręczna – grupy dziecięce i młodzieżowe

Kwota dotacji: 23.000 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych/

1.2. Tenis stołowy – grupy dziecięce i młodzieżowe

Kwota dotacji: 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/

1.3. Kajakarstwo i wioślarstwo – grupy dziecięce i młodzieżowe

Kwota dotacji: 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/

1.4. Sporty walki (karate) – grupy dziecięce i młodzieżowe

Kwota dotacji: 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/

1.5. Sporty walki (taekwondo) – grupy dziecięce i młodzieżowe

Kwota dotacji: 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/

1.6. Orientacja sportowa – grupy dziecięce i młodzieżowe

Kwota dotacji: 8.000 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/

Łączna kwota dotacji: 96.000 zł /słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/

2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

2.1. Dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenu miasta Ostródy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie, przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych

Kwota dotacji: 26.000 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/

II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz warunków realizacji poszczególnych zadań określa Specyfikacja istotnych warunków otwartego konkursu ofert, stanowiąca Załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia,
którą udostępniono również na stronach internetowych:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/920/konkursy-ofert-na-2020-rok.html

2) Gminy Miejskiej Ostróda

http://www.ostroda.pl/ (zakładka => komunikaty i ogłoszenia)

2. Dotacja na realizację zadań może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oznaczone nr 1.1-1.6 powinny być realizowane w miesiącach lipiec-grudzień 2020 r., a zadanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania oznaczone nr 2.1 w miesiącach styczeń-grudzień 2020 r. Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.