NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W OSTRÓDZIE I MORĄGU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W OSTRÓDZIE I MORĄGU
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT OSTRÓDZKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację ().

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty jest ustalany telefonicznie pod nr 89 642 98 03.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

CUP w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 9,  pok. 226  

wt.. – godz. 9:00 – 13:00

czw. –  godz. 9:00 – 13:00

pt. –  godz. 9:00 – 13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, ul. Ogrodowa 16 

pon. – godz. 9:00 – 13:00

śr. –  godz. 9:00 – 13:00

pt. –  godz. 9:00 – 13:00

(dyżury pełnione na zmianę przez radcę prawnego lub adwokata)

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu  i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

 

Więcej informacji pod linkiem —> klik

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.