NIEOFICJALNIE. PWIK OPERATOREM BASENU

BASEN. PRACE REMONTOWE ZAKOŃCZONE. KTO OPERATOREM?

Dzisiaj wypłynęła informacja dotycząca basenu w Ostródzie.

Jak można zaobserwować na Facebooku i wnioskować na podstawie nagrań z Sesji Rady Miejskiej, to Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  będzie pełniło pieczę nad ostródzkim basenem.

W związku z powyższym można zaobserwować pewną wybiórczość w informowaniu przez Urząd Miasta mediów. Mogliście dostać tę informację wcześniej (pytaliśmy o operatora 23 września), jednak Urząd Miejski nie kwapi się z udzielaniem odpowiedzi nie tylko nam. Kilka innych lokalnych tytułów wydawniczych również czeka na odpowiedzi bardzo długo. Czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony Urzędu.

 

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.