NOWY SZLAK KOMUNIKACYJNY POŁĄCZY 4 WOJEWÓDZTWA. PRZETNIE OSTRÓDĘ.

NOWY SZLAK KOMUNIKACYJNY POŁĄCZY 4 WOJEWÓDZTWA. PRZETNIE OSTRÓDĘ.

GDDKiA pracuje nad połączeniem autostrady A1 z drogą ekspresową S7 poprzez S5-tkę. Jak poinformowała w komunikacie, obecnie pracuje nad wydłużeniem S5 do Ostródy i dalej przez Olsztyn na Mazury.

Dzięki planom GDDKiA powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa, tj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. W układzie docelowym droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A4 i A8), stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych.

Już w połowie 2019 roku generalna dyrekcja podjęła prace planistyczno-studialne nad przyszłym, możliwym przebiegiem S5 na odcinku Ostróda – autostrada A1. Teraz GDDKiA jest w trakcie opracowywania studium korytarzowego – podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne.

Studium korytarzowe obejmuje pas drogowy o szerokości ok. 5 km, natomiast obszar ujęty w studium to powierzchnia ponad 8 tys. km kw. na terenie trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin. GDDKiA analizuje potencjalne przebiegi tras w relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.) z uwzględnieniem istniejącego planowanego zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone analizy pozwolą ocenić porównywane trasy drogowe oraz zaproponować optymalny przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na kolejnych etapach przygotowania inwestycji.

NOWY SZLAK KOMUNIKACYJNY POŁĄCZY 4 WOJEWÓDZTWA. PRZETNIE OSTRÓDĘ.

 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.