OD PIĄTKU (22 MAJA) MUZEUM W MORĄGU DOSTĘPNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

OD PIĄTKU (22 MAJA) MUZEUM W MORĄGU DOSTĘPNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Od 22 maja po dwumiesięcznej przerwie otwarte do zwiedzania będzie Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu.

Obowiązkowe będą posiadanie maseczki, dezynfekcja dłoni i pomiar temperatury. Wprowadzone są też ograniczenia dotyczące ilości osób mogących jednocześnie przebywać w salach muzealnych.
Regulamin Muzeum:

I. Postanowienia ogólne

1. Od dnia 22 maja 2020 r. Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu dostępne jest dla zwiedzających 5 dni w tygodniu: wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela od godziny 10:00 do godziny 17:00. W dniach poniedziałek, czwartek muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. W sytuacjach szczególnych decyzją Dyrektora Muzeum godziny otwarcia i zamknięcia Muzeum mogą ulec zmianie.

2. Kasa Biletowa czynna jest od godziny 10:00 do godziny 16:30.

3. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ ekspozycji w budynku jest zakup biletu wstępu.

4. Wejście na teren Muzeum Wiąże się z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

II. Zasady zwiedzania

1. Zwiedzający na terenie Muzeum zobowiązani są do zasłaniania maseczką ochronną ust i nosa. Ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat.

2. Przy wejściu do Muzeum, personel Muzeum będzie prowadził pomiar temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 38°C nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum.

3. W pomieszczeniu kasy poza obsługą mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, zachowując bezpieczną odległość 2 metrów od siebie.

4. Przy wejściu do kasy/holu Muzeum dostępny będzie pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk.

5. Liczba osób przebywających w poszczególnych strefach zwiedzania oraz ruch na klatkach schodowych regulowane są przez pracowników obsługi Muzeum. Łącznie na wszystkich salach ekspozycyjnych w Muzeum może przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób. W kasie / holu Muzeum, poza obsługą, mogą jednorazowo przebywać 3 osoby.

6. Osoby zwiedzające powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość minimum 2 metrów.

7. Zwiedzanie grupowe zostało czasowo zawieszone, z wyjątkiem:
— Rodziców z dziećmi wymagających opieki (do 13 roku życia)
— Osób wspólnie mieszkających bądź gospodarujących
— Osób niepełnosprawnych niemogących samodzielnie się poruszać

8. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum wyłącznie pod opieką dorosłych.9. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.

10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

11. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.

12. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania uwag i poleceń personelu Muzeum oraz przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

13. W Muzeum obowiązuje zakaz:
— wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika — po zgłoszeniu)
— dotykania eksponatów, elementów ekspozycji 1 wystroju (wnętrz, wystaw) oraz korzystania z muzealnych multimediów
— samowolnego otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.
— fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum
— fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych
— palenia tytoniu, e—papierosów oraz używania otwartego ognia
— wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów
— zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
— wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów

14. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

15. Osoby nieprzestrzegające zasad zwiedzania, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.

16. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie zwiedzania.

17. Uprasza się o zachowanie ciszy na terenie Muzeum.

18. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczących przyczyn technicznych Dyrektor Muzeum może zarządzić zamknięcie dla zwiedzających Muzeum.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.