ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PRZEZ BURMISTRZA UCHYLONA PRZEZ SKO

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PRZEZ BURMISTRZA UCHYLONA PRZEZ SKO

Właściwie każde ostródzkie medium zna doskonale metodologie zarządzanego przez Zbigniewa Michalaka Urzędu Miejskiego w kwestii odpowiadania na zapytania.
Przeciąganie czy unikanie odpowiedzi na proste pytania przez długi czas były normą. Być może wysiłek kolegów z Ostróda Online w końcu to zmieni na dobre. Okazuje się, że Burmistrz nie chciał udzielić odpowiedzi ws. nagród przyznawanych dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję w całości a sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jak do tej pory burmistrz nie spełnia swojej podstawowej obietnicy wyborczej. Obiecał pełną transparentność. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.