OFICJALNE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ UL. PLEBISCYTOWEJ

OFICJALNE OTWARCIE WYREMONTOWANEJ UL. PLEBISCYTOWEJ

W ramach umowy podpisanej 21 maja 2019 r., przebudowano odcinek ul. Plebiscytowej w Ostródzie oraz odcinek ul. Jeziornej w Międzylesiu na drodze powiatowej Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki (Nr 1230N).

Inwestycję tę, dofinansowaną ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, oddano uroczyście do użytku w piątek, 8 listopada 2019 r. W przecięciu wstęgi uczestniczył Wojewoda Artur Chojecki oraz przedstawiciele władz Powiatu Ostródzkiego, Miasta Ostróda i Gminy Ostróda, Zarządu Dróg Powiatowych, radni, a także – przedstawiciele lokalnej społeczności oraz wykonawcy.

Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Długość odcinka przebudowanej drogi wyniósł 2,2 km. Istniejącą nawierzchnię drogi miejscowo poszerzono i wzmocniono poprzez wykonanie pakietu warstw bitumicznych. Zakres robót obejmował również budowę i przebudowę istniejących ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżki rowerowej oraz ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych, przebudowę skrzyżowań z ulicami miejskimi i powiatowymi, przebudowę zjazdów, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W ramach zadania zostało uporządkowane odwodnienie poprzez wymianę istniejących elementów kanalizacji deszczowej i poprzez udrożnienie rowów.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 6 mln zł., z czego ok. 3 mln. zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych i ok. 1,5 mln. to wkład partnerów: Gminy Miejskiej Ostróda i Gminy Ostróda, pozostałe ok. 1,5 mln zł to środki własne Powiatu.

Inwestycję zrealizowano w miesiącach: maj-październik 2019 r.

źródło: Powiat Ostródzki

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.