PAMIĄTKOWA TABLICA DLA INKI ZAWISŁA W ZESPOLE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W OSTRÓDZIE

PAMIĄTKOWA TABLICA DLA INKI ZAWISŁA W ZESPOLE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W OSTRÓDZIE

W dniu 3 września 2019r., w 91 urodziny Danuty Siedzikówny Inki, dzięki ofiarności mieszkańców Ostródy, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterskiej sanitariuszce.


Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele Św. Dominika Savio, podczas której kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Wąsowicz, pomysłodawca Akcji Serce dla Inki w Polsce (i nie tylko: w Londynie, Budapeszcie, na Litwie).

Po mszy świętej młodzież Zespołu Szkół Salezjańskich przedstawiła program artystyczny w reżyserii Pani Krystyny Andrzejewskiej, wśród aktorów wystąpił także członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostródzie – Adam Adamski.

Następnie w sali Zespołu Szkół Salezjańskich odbyła się ceremonia poświęcenia i odsłonięcia tablicy, której dokonała rodzina Danuty Siedzikówny Inki – Państwo Anna i Maciej Pawełek.

W uroczystości wzięli udział żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK Pani Wanda Bortkiewicz ps. Basia, Pani por. Jadwiga Łubniewska ps. Jagoda, Pan mjr Józef Rusak ps. Bylina kpt. Lucjan Deniziak ps. Orzeł. Wśród znamienitych gości należy wymienić także patronów Akcji Serce dla Inki Panią Senator RP Bogusławę Orzechowską, Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka, przedstawiciela IPN Pawła Błażewicza, nie zabrakło także przedstawicieli Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Marszałka Województwa, Starosty Ostródzkiego, służb mundurowych.

Najliczniejszą grupę uczestników uroczystości stanowili uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich oraz młodzież ostródzkich szkół. I to właśnie do nich skierowana była Akcja Serce dla Inki.

Asystę honorową przy tablicy pełnili żołnierze 42 Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga.
Organizatorami Akcji Serce dla Inki byli: Towarzystwo Salezjańskie w Ostródzie i Koło Powiatowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ostródzie, którzy dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za udział w tym przedsięwzięciu.
Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.