PIENIĄDZE Z PLAŻĘ W GMINIE OSTRÓDA I WIATĘ W WIŃCU

WYBIERZ TURYSTYCZNY PRODUKT Z WARMII I MAZUR

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinasowanie zadań własnych w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”.

Ideą przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Do dofinansowania wybrano 13 wniosków na łączną kwotę 150 tys. zł. Wsparcie trafi do gmin: Ostróda, Prostki, Lidzbark Warmiński, Węgorzewo, Bartoszyce, Miłomłyn, Srokowo, Szczytno, Kowale Oleckie, Płośnica oraz miast: Elbląga, Kętrzyna i Iława.

Wykaz ofert, które otrzymały dotacje z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”. 

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.