PODPISANO UMOWY NA REMONTY DRÓG POWIATOWYCH

PODPISANO UMOWY NA REMONTY DRÓG POWIATOWYCH

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie  podpisano dziś (28.11.2019) ostatnie umowy na remonty dróg powiatowych dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach realizacji zamówienia na terenie gminy Morąg i Miłakowo zostanie wykonany remont drogi powiatowej na odcinku Boguchwały – Wilnowo (Nr 1199N) i remont drogi powiatowej na odcinku Wilnowo – Ględy (Nr 1203N). Umowy parafowali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych: Ryszard Zieja – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego z Łomży. Podpisanie umów odbyło się w obecności Piotra Strzylaka – członka Zarządu Powiatu.

Na odcinkach o łącznej długości ok. 2,7 km zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych. W ramach zadań zostaną wykonane remonty istniejących chodników i zjazdów, poprawione zostaną istniejące odwodnienia, a także wyregulowane zostaną pobocza. W ostatniej fazie realizacji zadania zostaną zastosowane nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Łączny koszt wykonania zadań to ok. 2,1 mln. zł., z czego 50% pozyskano jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Ponadto, realizacja zadań to efekt dobrej współpracy pomiędzy władzami powiatu a Gminą Morąg, która będzie partycypowała w kosztach realizacji zadań.

Termin zakończenia realizacji zadań przewidziany jest na II kwartał 2020 r.

Źródło: Powiat Ostródzki

Dodaj komentarz

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.